Zelena kraljica

Na putu od vrta
pa sve do tanjura,
za povrće svako
događaja bura!
Od zrna se tako
stvori i salata.
Al’ najljepšoj samo
otvore se vrata.

Kad je izaberu
nasmijana lica,
sred trpeze plijeni
raskošna kraljica.
Tad velove rastre,
koliko ih ima,
da ugosti svakog
svojim listovima!

Oglasi