Zborovi iz bora

Na početku vrelih dana,
u granama bora,
zakazala prvi koncert
tri cvrčkova zbora.

Repertoar usklađuju
tenor i soprani…
Čuju se i baritoni,
al’ na drugoj strani.

Bas i alt se isprepliću,
tonovi se slažu…
A cappella očarala
i sunce i plažu.

Zvukovi se raspršili
baš u svakom smjeru.
Svako biće jedva čeka
raskošnu premijeru!

Oglasi