Vjetar brke suče

Iznenada hladan vjetar pokazao zube!
Što li ga je razljutilo, svi se ljudi čude.
Do jučer je vrlo lijeno u granama snio.
Oduvijek je nenametljiv i kulturan bio.

Obrve odjednom nabra pa s visine gleda.
Na svakoga drsko viče, nikom vani ne da!
Sa sušila krade robu pa kovitlac pravi!
Skida kape! Mrsi kose! Nevaljalac pravi!

Brke suče jer snijeg kreće i pahulje lete
pa na radost sve dječice sad pravi konfete.
Ali ipak ne priliči pojavit se tako!
Ako zima otpočinje, mora znati svatko.

Oglasi