Napiši mi pjesmu za seku

Ko što si meni stihove plela
dok sam još bio beba,
sad i za seku napiši jednu,
za novi dar sa neba.

Pjesma nek bude lijepa i sretna
baš kao što je i ona.
I nju da voliš bezgranično,
razglasi na zlatna zvona.

Tvoje sam pile umiljato,
Ona nek bude duša.
Takva se ljubav primi u svakom,
tko čita, vidi i sluša.

Neka svi znaju da si nam ‘gaga’ (tetka),
da nam te ne ukradu,
jer ja sam mjera za zagrljaje,
a ona za vječnu nadu.

Oglasi